ЕКИП

Учител : Росица Алексиева

  0889410902

Домакин: Милка Стоянова

  0884982043

  0889410902

Помощник възпитател: Събка Колева